Priser_01
Priser_02
Priser_05
Priser_03
Priser_06
Priser_04
Priser_07
PRiser_15
Priser_16
Priser_17
Priser_18
Priser_19
Priser_20
Priser_21
Priser_22
Priser_23
Priser_25
Priser_26
Priser_08
Priser_09
Priser_10
Priser_11
Priser_12
Priser_13
Priser_14

Fotos fra Idrættens dag 2023


KOMMENDE ARRANGEMENTERIndbydelse til Idrættens Dag 2024  


I samarbejde med Halsnæs Kommune og Halsnæs Avis vil vi igen i 2024 være  vært for hædring af idrætsudøvere i Halsnæs Kommune for præstationer i 2023.  


Det foregår d. 27. februar 2024, Gjethuset fra kl. 18.30 – 21.00  Dørene åbnes kl. 18:00  


Kom og vær med til en hyggelig aften i idrættens tegn - en aften i selskab med  kommunens dygtige idrætsfolk, klubber, foreninger, ledere og frivillige.  Udover hædring af idrætsudøvere vil aftenen byde på uddeling af flere  forskellige lederpriser, ligesom vinderen af Gulvmåttens Sportspris vil blive  afsløret.  


Hvem kan hædres  

Senior + 18 år - Internationale medaljevindere, Medaljevindere ved Danske  mesterskaber og Sjællandsmestre (alle under DGI/DIF).  


Ungdom - Internationale medaljevindere, Medaljevindere ved Danske  mesterskaber, Sjællandsmestre, kredsmestre og landsdelsmestre (alle under  DGI/DIF).  


Alle som kommer fra Halsnæs, eller repræsenterer en klub/forening i Halsnæs,  kan indstilles til hædring, hvis ovenstående kriterier opfyldes.  


Indstilling fremsendes til Halsnæs Idrætsråd på mail  

tilmelding@halsnaesidraetsraad.dk senest den 20. januar 2024, hvortil sendes  også indstilling til:  

Årets idrætslederpris” (fra en forening hjemmehørende i Halsnæs Kommune –  idrætslederen kan godt være bosat udenfor Halsnæs) 

Årets idrætsklub” (hjemmehørende i Halsnæs Kommune og medlem af  Halsnæs Idrætsråd)  

Årets Talent” (enkeltperson eller hold fra en lokal forening, eller bosat i  Halsnæs Kommune - der repræsenterer en idrætsgren under DGI/DIF),  årets talent kan max. være 18 år i 2023.  

Indstillingerne fremsendes med argumentation for indstillingen og hvilken pris  der indstilles til.  


Alle indstillinger skal fremsendes med navne og hvorfor de hædres, samt fotos  eller video af de indstillede. Dette bruges til fremvisning på skærme i løbet af  aftenen. Navne vil IKKE blive læst op – kun fremvist som fremsendt af  foreningen, på en skærm.  


Ifm. indstillingen bedes der oplyses antal deltagere på selve dagen (udøvere,  trænere/ledere og separat antal på evt. familie der vil deltage).  


På dagen vil der være kage og drikkelse til deltagerne.  

Evt. spørgsmål vedr. arrangementet rettes til formand@halsnaesidraetsraad.dk