Priser_01
Priser_02
Priser_05
Priser_03
Priser_06
Priser_04
Priser_07
PRiser_15
Priser_16
Priser_17
Priser_18
Priser_19
Priser_20
Priser_21
Priser_22
Priser_23
Priser_25
Priser_26
Priser_08
Priser_09
Priser_10
Priser_11
Priser_12
Priser_13
Priser_14

Idrættens dag 2023

Tirsdag d. 7.februar var der igen kaldt til samling for Halsnæs Kommunes idrætsudøvere, der i 2022 havde fået sat Halsnæs på landkortet.

 

Gjethuset lagde igen rammer til ”Idrættens Dag”. Dagen er et samarbejde mellem Halsnæs Idrætsråd, Halsnæs Kommune og Halsnæs Avis som de sidste år har sat idrætten i højsædet denne ene dag om året.

 

Først bød Idræsrådets formand Peter Fjeldal velkommen til de fremmødte. Kim havde stor respekt for de indbudte idrætsudøvre, der trods

op- og nedlukninger i 2021 formåede at skabe resultater i deres respektive idrætsgrene.


Herefter tog toastmaster Peter Fjeldal over med vanlig humor – og jokes til stor glæde for de mange deltagere.

 

Ud over de mange hædringer var der opvisning af 4 stærke brydere fra AK Heros, senereså vi en video fra Frederiksværk Motionscykelklub, hvor Torben fortalte om deres nye spinningcykler og deres faciliteter på Maglebliksskolen


Årets priser gik til:

 

Årets Talent                                 : Christian Hansen (Smørum Golfclub)                                    Sponsoreret af Købmanden på Ellevej

 

Årets Idrætsleder                      : Lars Olsen (Melby-Liseleje IF)                                                    Sponsoreret af Tømrerentreprisen

 

Årets Idrætsforening                : Asserbo Golf Club                                                                        Sponsoreret af Intersport Frederiksværk

 

Gulvmåttens Sportspris som uddeles for 27. gang, gik til Halsnæs Judo Klub


Halsnæs Idrætsråd overraskede sportsjournalist Thomas Quvang, med en ildsjælepris. For det store arbejde han har gjort for, at formidle sportsresultater til alle i Halsnæs igennem Halsnæs Avis igennem 32 år.

Nyheder

Ny formand


Tirsdag d. 8 marts afholdte Halsnæs Idrætsråd deres ordinære repræsentantskabsmøde.

 

Den afgående formand Kim Daugbjerg kom i bestyrelsens beretning ind på de svære tider det har været for idrætten de sidste 2 år..

 

Hvor op- & nedlukninger har udfordret de mange frivillige rundt om i foreningerne – og andre slet ikke for alvor kom i gang med netop deres

idrætsgrene.

Idrættens Dag i 2021 (præstationer i 2020) blev afholdt i andet set-up end tidligere arrangementer i Gjethuset. Halsnæs Idrætsråd var i foråret 2021

på Road-Show rundt om i foreningerne der havde udøvere der skulle hædres for at have fået Halsnæs Kommune på idrættens landkort.

Halsnæs Idrætsråd har i foråret 2021 også været en konstruktiv medspiller til kommuens idrætsstrategi for de kommende år (2021-2025), hvori kommunens retning på idrætsområdet er vedtaget politisk.

 

Efter beretningen var der diverse valg til bestyrelsen, og ny formand blev Peter Fjeldal. De 3 bestyrelsesmedlemmer (Lars Larsen, Michael Egestad og Kurt Brun Kristensen) der var på valg blev alle genvalgt.

 

Til sidst takkede den afgående formand for de 6 år hans havde haft om formand, og ønskede den nye bestyrelse god vind fremover.

KOMMENDE ARRANGEMENTER


Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd mandag d. 20. marts 2023 kl. 19.00
Hos Firmaidræt Frederiksværk Prambrovej 7, Frederiksværk